Vitajte v eshope ironman4x4.sk

Nákup bez DPH

Nákup s 0 % DPH

Uplatnite u nás v rámci vašej podnikateľskej činnnosti výhody z nákupu s 0 % DPH.

Podmienky služby

Pre povolenie nákupu tovaru s 0 % DPH musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. Správne vyplnené všetky náležitosti v registrácii (IČO, DIČ, fakturačná/dodacia adresa) – MIMO územia SR, resp majúcich VAT ID
  2. Overenie v príslušných registroch našimi zamestnancami

Možnosti odberu tovaru

Zvolili ste dopravu tovaru do miesta vášho podnikania:

  • doručovacia adresa je zhodná s adresou fakturačnou – nemusíte zasielať žiadne ďalšie doklady
  • doručovacia adresa je prevádzkou vašej spoločnosti zapísaná v obchodnom registri – nemusíte zasielať žiadne ďalšie doklady

Zvolili ste osobný odber na pobočke:

  • je nutné vopred zaslať e-mailom alebo pri prevzatí predložiť k nahliadnutiu pracovníkovi pobočky výpis z obchodného/živnostenského registra
  • podpísať vývozné vyhlásenie, ktoré je súčasťou faktúry
  • ak tovar nepreberá konateľ spoločnosti/živnostník, je nutné predložiť aj overenú plnú moc